Visa varukorgen “Servicearbete på väg” has been added to your cart.
Pärmbild 3A

Arbete på väg – Utmärkningsansvaring på vägarbetsplats

420kr

Kategori:

Produktbeskrivning

På varje vägarbetsplats där Trafikverket är väghållare, skall det finnas en person som är utbildad och ansvarig för vägarbetsplatsens utmärkning. Den utmärkningsansvarige ska ha god kunskap i regler som berör vägarbetsplatser som Vägmärkeskungörelsen, Transportstyrelsens olika regler om vägmärken, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3. Likartade kunskaps- och utbildningskrav gäller även de som i någon form i övrigt är involverade i vägarbetsplatsens säkerhet, t ex projektörer, projektledare, byggledare, platschefer, arbetsledare samt personer som ingår i Bas P och Bas U organisationer som ska ha utbildning i Nivå 3A samt personer som handhar personal vid tillståndsgivna arbeten. Kraven framgår av Trafikverkets beslut om kompetenskrav för arbete på väg (TRVK Apv 2012:86) samt hur en vägarbetsplats ska organiseras mm i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3.

LEFAB TRAFIKLÄROMEDEL erbjuder ett läromedel avsett för nämnda personalgrupper att användas under en 2-dagars påbyggnadsutbildning för ansvariga för utmärkning av arbetsplats.

Läromedelsinnehåll: Delar av Arbetsmiljölagen 1977:1160 med ändringar, AFS 1999:3 med ändringar, Bas P och Bas U:s funktioner, ansvar och verksamhet, trafikanordningsplaner, utmärkning av arbetsplats, fordonsutmärkning, tunga skydd och barriärer, trafikreglering med skyltar, vakter eller lots och trafiksignaler, trafikantbeteenden, lagar och föreskrifter samt på- och avetablering av arbetsplatser mm. Läromedlet innehåller även av oss framtaget material, tryckt i färg (86 sidor) för att täcka in de krav som framgår om nivå 1 och 2.

Till pärm ingår kunds förstasida/utsida som vi kostnadsfritt designar, monterar och levererar vid beställning.

Vid beställning av första gång 15 st kurspärmar ingår – utan kostnad – lärarmaterial som är anpassad till kurspärmen. Materialet levereras till e-post (via Sprend File) och innehåller även mallar för kurstest, facit, arbetsuppgifter, filmmaterial mm för läraren att skriva ut.

Läromedelspärmar finns för leverans med en viss framförhållning med tanke på pärmutsidor mm

Läromedlet revideras för närvarande med uppdatering av nyheter…

Pris för elevpärm per styck 420:- exkl. moms och frakt