Första hjälpen på väg, krisstöd och brand

Första hjälpen på väg, krisstöd och brand

280kr

Kategori:

Produktbeskrivning

Läromedlet ersätter innehållet i Vägverkets kravkurs (Hjälp på väg) men har sitt fokus på arbetsgivares ansvar. Arbetsgivarnas ansvar om utbildning och kompetens för sina anställda framgår av Arbetsmiljölagen 3 kap § 3 §,   AFS 1999:3 samt AFS 1999:7 om Första hjälpen och krisstöd. Läromedlets innehåll berör bl a livsfarligt läge i vägtrafik, första hjälpen L-ABC, hjärt- och lungräddning (HLR) samt om hur kriststöd ska organiseras mm. Läromedlet innehåller även grundläggande brandkunskap, olika typer av brandsläckare samt  hur man praktiskt tillämpar släckning av bl a bilbrand, vätskebrand mm.

Läromedlet levereras i pärm och innehåller bla AFS 1999:7 om första hjälpen samt av oss producerat material om livsfarligt läge, första hjälpen, HLR samt brandkundkunskap.

Till pärm ingår kunds förstasida/utsida på pärmen som vi kostnadsfritt designar, monterar och levererar vid beställning.

Vid beställning av första gång 15 st kurspärmar ingår – utan kostnad – DVD som är anpassad till kurspärmen. DVD:n innehåller även mall för kurstest

Pris för elevpärm per styck 280:- exkl. moms och frakt