Drift – och underhållsarbeten på väg -vinter/sommarunderhåll

Drift – och underhållsarbeten på väg -vinter/sommarunderhåll

250kr

Kategori:

Produktbeskrivning

LEFAB TRAFIKLÄROMEDEL erbjuder ett läromedel avsett för grund/repetitionsutbildning som lärarledd undervisning eller självstudier för de som arbetar på väg med drift- och underhållsarbeten- vinter/sommar  

Läromedelet bygger bl a på de fakta som framgår av Trafikverkets beslut i krav- och rådsdokument, angående kompetenskrav för arbete på väg där Trafikverket är väghållare. Materialet bygger även på Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen samt andra regelverk som är tillämpliga.

Läromedlet avser i första hand att ge grundläggande kompetens för att utföra väghållningsarbeten, men bygger även på att läsaren har förkunskaper motsvarande Trafikverkets krav nivå 1 och 2 för fordonsförare.

Läromedlet avses även ge en förberedelse för de SIK – certifieringsprov som Trafikverket i upphandlingsunderlag kräver av entreprenörer som erhållit entreprenadarbeten där Trafikverket är väghållare.

Utbildningsmaterialet är avsett att dels fungera som läromedel vid lärarledda lektioner med hjälp av den powerpoint som är baserad på utbildningsmaterialet, rättningsmallar, kurstester, filmer mm.

Kursdokumentationen är även lämplig att använda för självstudier genom att lösa de arbetsuppgifter som föreligger i materialet, detta som förberedelse inför kompetensprov eller annan kunskapsinhämtning.

Till kurspärmen är även en DVD framtagen som är anpassad till kurspärmen.

Till pärm ingår kunds förstasida/utsida på pärmen som vi kostnadsfritt designar, monterar  och levererar vid beställning.

Vid beställning av första gång 15 st kurspärmar ingår – utan kostnad – DVD som är anpassad till kurspärmen. DVD:n innehåller Powerpoint, mall för kurstest, underlag , rättningsmall mm

Pris för elevpärm per styck 250:- exkl. moms och frakt