Visa varukorgen “Arbete på väg – vakt/lots” has been added to your cart.
Transport av farligt gods där väg- och skogsarbeten utförs

Transport av farligt gods där väg- och skogsarbeten utförs

320kr

Kategori:

Produktbeskrivning

LEFAB TRAFIKLÄROMEDEL erbjuder ett läromedel avsett för grund/repetitionsutbildning som lärarledd undervisning eller självstudier för de som arbetar inom väg- och skogsentreprenadarbeten och som i huvudsak endast transporterar farligt gods – brandfarliga vätskor och gaser (dieselolja/bensin mm) i sitt arbete

Läromedlet ger fakta bl a för de som transporterar dieselolja mm (farligt gods) med anknytning till väg- och skogsarbeten i IBC-behållare, fat, dunkar  depåvagnar mm. From 1 januari 2015 ska även de som transporterar farligt gods som begränsad mängd tex spolarvätska, märksprejer mm ha en ADR 1.3 utbildning

Läromedlet levereras i pärm och innehåller bla översiktligt om farligt gods, utsläpp och miljö, undantag från bestämmelserna i ADR, lag- och förordning om transport av farligt gods i, tankar och IBC-behållare, depåvagnar, klassificering, etiketter, märkning, etikettering, skyltning av fordon och gods samt utrustning, transporthandlingar och brandkunskap. Till kurspärmen är även ett digitalt material framtagen som är anpassad till kurspärmen.

Till pärm ingår kunds förstasida/utsida på pärmen som vi kostnadsfritt designar, monterar  och levererar vid beställning.

Vid beställning av första gång 15 st kurspärmar ingår – utan kostnad – lärarmaterial som är anpassad till kurspärmen. Materialet levereras till e-post (via Sprend File) och innehåller även mall för kurstest, underlag för kursintyg, rättningsmall mm

Kurspärmen är anpassad till ADR (MSBFS 2017/19.

Pris för elevpärm per styck 320:- exkl. moms och frakt