ADR olycka

ADR – lärare för utbildning om transport av farligt gods på väg

Kategori:

Produktbeskrivning

Vi har sedan en tid dragit oss tillbaka med utbildning av ADR- LÄRARE för de som avser att utbilda om transport av farligt gods på väg. Efter ett antal trevliga och lärorika år är det dags att tacka för oss och överlämna denna viktiga utbildning till andra aktörer. Ett hjärtligt tack till er kursdeltagare som deltagit i våra såväl grund- som fortbildningskurser. Vi önskar alla er som följt oss i många år en bra och framgångsrik framtid. Vi kommer fortsättningsvis att utveckla vissa läromedel b la för ADR-1.3 ( www. lefab.nu). Med anledning av förfrågningar om ADR-lärarutbildningar och för att ni fortsättningsvis kan erhålla av MSB-godkänd ADR-lärarutbildning  kan vi bla hänvisa till…

SS Education AB
Gösta Alexandersson
Borrebo, 571 97 Forserum
070-288 33 40                                                                                     E-post.gsta.alexandersson@telia.se