Arbete på väglärare nivå 1 & 2

Arbete på väglärare nivå 1 & 2

Den här produkten är just nu slut i lager och ej tillgänglig.

Art. nr. Inte tillgänglig Kategori:

Produktbeskrivning

Kod Ort Kursstart Kursslut Sista anmälningsdag
 Ingen utbildning planerad för närvarande

STORA PAKETET – kursavgift, kursmaterial, kaffe och luncher samt helpension i enkelrum inkl. middag (helpension)

LILLA PAKETET – kursavgift, kursmaterial, kaffe och luncher

Med anledning av att Trafikverket nu arbetar med en omstrukturering och ändrade krav från utbildningskrav till kompetenskrav samt certifiering för de som arbetar inom de upphandlingar som Trafikverket genomför, erbjuder vi på nytt lärarutbildningar i enlighet med de krav som framgår av Trafikverkets beslut – Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg – (TRV 2012: 12863,ver.3 samt TDOK 2012:86, ver 3. som återfinns på Trafikverkets hemsida). Trafikverkets beslut grundar sig på Arbetsmiljölagens (1977:1160) bestämmelser om att det är arbetsgivarens ansvar att se till att personal har rätt kompetens (Jmf AML kap 3, § 3.

Lefab Trafikläromedel har utvecklat såväl grund- som uppdateringskurser för de utbildningsanordnare (lärare) som avser att utbilda enligt Trafikverkets beslut som ersätter de sk kravkurserna som slopas.

De nya kraven bygger på 4 nivåer.

* Nivå 1– är en grundläggande utbildning som alla ska genomgå och som efter godkänt kunskapstest ligger till grund för Nivå 2.

* Nivå 2 – är en ny inriktning som avser alla som framför något slag av väghållningsfordon och som ligger som grund för nivå 3. Nivå 2 -utbildningen ska efter godkänt kunskapstest eller intyg ge behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon

* Nivå 3 A– avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Nivå 3 ska efter godkänt kunskapstest ge behörighet för utmärkning av en fast arbetplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

* Nivå 3 B – avser de som ska arbeta som vakt och förare av lotsbil

* Nivå 4 – styr och leder

Lefab Trafikläromedel erbjuder en 3-dagars grundutbildning för lärare nivå 1 och 2 som i sin tur ligger till grund för att genomgå grundutbildning för att utbilda nivå 3 för ”Utmärkningsansvariga”.

Kursinnehåll: De nya reglerna – kompetens- och certifieringskrav för arbete där Trafikverket är väghållare – (TRV 2012: 12863-ver3), som tex – varför nya regler?, genomgång av de nya kraven samt genomgång av Trafikverkets tekniska krav och råd för arbeten på väg, läromedel för de olika nivåerna, bildspel, metodik, kunskapstest, intyg och ansvar mot enskild person mm. I kursavgiften ingår kursdokumentation, bildspel anpassat till av oss utvecklade läromedel, metodik med att arbeta med kompetens (yrkeskunskap)

Mer information

Val av paket

Lilla paketet, Stora paketet

Kursdatum

Ingen utbildning planerad för närvarande

Ankomst

Dagen innan, Kursdag