Välkommen till LEFAB TRAFIKLÄROMEDEL 

– ett företag med inriktning på utbildning, marknadsföring och försäljning av läromedel för vägtrafik

LEFAB TRAFIKLÄROMEDEL försäljer from 1 januari 2014 läromedel  samt övertar delar av de utbildningar som bedrivits av FRELICON AB. Med den bakomliggande kompetensen är det vår förhoppning att vi kan erbjuda läromedel med hög kvalitet. Vår inriktning är att producera läromedel för de yrken som vanligtvis förekommer inom vägtrafikområdet, framförallt läromedel för de som arbetar med vägarbeten. Vår målsättning är även om en omedelbar tillgänglighet, därför är vi aldrig längre bort än närmaste telefon, där en mänsklig röst alltid svarar…